EDDE

H Ένωση Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδας (Ε.Δ.Δ.Ε.) ιδρύθηκε το 2009 και αποτελεί το μοναδικό φορέα ισότιμης εκπροσώπησης όλων των επαγγελματιών Διαιτολόγων Διατροφολόγων τριτοβάθμιας εκπαίδευσής στην Ελλάδα. Στόχος της ΕΔΔΕ είναι η προαγωγή της δημόσιας υγείας, η ενημέρωση και η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και η διασφάλιση της εύρυθμης προσφοράς διαιτολογικών υπηρεσιών.

Η υπό διαβούλευση νομοθετική πρωτοβουλία, με τίτλο ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ αρχικά έρχεται να θεσμοθετήσει ένα Εθνικό Σχεδιασμό για προγράμματα Υγείας στο Γενικό Πληθυσμό αλλά και μια σειρά από διοικητικές αλλαγές που θα υποστηρίξουν αυτά τα προγράμματα.

Σε πολλά του σημεία μπορούμε να βρούμε ζητήματα που είχαμε θέσει διαχρονικά για τα θέματα της Διατροφής και της Διατροφικής Πολιτικής σε διάφορες αντίστοιχες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας. Όπως για παράδειγμα την διεπιστημονική συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στα θέματα διατροφής, τροφίμων και συμπληρωμάτων, την ανάγκη διαρκούς αξιολόγησης και επανασχεδιασμού των δράσεων με βάση την εξέλιξη των παρατηρήσεων στο πληθυσμό ή ακόμα και την εμπλοκή των ΟΤΑ σε όλες τις δράσεις που αφορούν τη διατροφή στο γενικό πληθυσμό.

Πάντα όμως θέταμε 3 βασικές προϋποθέσεις:

 1. Την θεσμοθέτηση ενός ανεξάρτητου οργάνου - αρχής με το τίτλο Παρατηρητήριο Διατροφής που θα αποτελούσε το κοινό τόπο της διεπιστημονικής συνεργασία (με θεσμική εκπροσώπηση και επιστημονική στελέχωση)
 2. Την κάλυψη σε βασικό επίπεδο των κενών οργανικών θέσεων Διαιτολόγων Διατροφολόγων στις δομές Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών αλλά και το άνοιγμα νέων όπου οι ανάγκες το απαιτούν
 3. Την δημιουργία θέσεων Διαιτολόγων Διατροφολόγων σε ΟΤΑ αλλά και σε δομές του Υπουργείου Υγείας όπου μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν (πχ ΤΟΜΥ)

Η νομοθετική πρωτοβουλία σωστά θέτει προγραμματικούς άξονες και δημιουργεί δομές παρακολούθησης και αξιολόγησης της εξέλιξής τους. Είναι κάτι που όπως προαναφέραμε, θεωρούμε δεδομένο και αναγκαίο μιας και έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών προγραμμάτων που και δεν έχει αξιολογηθεί το αποτέλεσμά τους αλλά και που συνυπήρχαν με άλλα παρόμοια.

Δυστυχώς όμως επαναλαμβάνει 3 κρίσιμα λάθη:

 1. Δημιουργεί μια νέα γραφειοκρατία
 2. Δεν συμπεριλαμβάνει τους Διαιτολόγους Διατροφολόγους στη στελέχωση των υπηρεσιών
 3. Δεν λαμβάνει υπόψιν της την υποστελέχωση των δομών σε επιστημονικό προσωπικό (Διαιτολόγους Διατροφολόγους)

Σε γενικές γραμμές (εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες συμπληρώσεις και επαναδιατυπώσεις) θεωρούμε ότι η νομοθετική πρωτοβουλία κινείται σε θετική κατεύθυνση και μπορεί να αποτελέσει μαι βάση συζήτησης.

Η τοποθέτηση μας ανά άρθρο:

Άρθρο 3 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία
Παράγραφος 6 η εκπόνηση Πανελλαδικής Μελέτης Υγείας και Διατροφής ανά πενταετία θα πρέπει να συμπεριλάβει και την αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται αλλά και την αποτελεσματικότητα των δράσεων που αναλαμβάνονται. Τα αποτελέσματά της θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαβούλευσης με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών αλλά και τα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας.

Επίσης σε όλη τη διαδικασία να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή Διαιτολόγων Διατροφολόγων με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Άρθρο 4 Προγράμματα Δημόσιας Υγείας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αν και σε επίπεδο ΟΤΑ υπάρχει ένα σημαντικό πεδίο δράσης των Διαιτολόγων Διατροφολόγων δυστυχώς μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολύ λίγα βήματα προς τη κατεύθυνση στελέχωσης των δομών. Είχαμε τονίσει και στην προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία, κατά τη φάση της διαβούλευσης για τη θεσμοθέτηση των ΤΟΜΥ, ότι ένα σημαντικό κομμάτι παροχής υπηρεσιών που γίνεται στα Νοσοκομεία και στα ΚΥ (που και αυτά είναι υποστελεχωμένα) σήμερα, θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο ΤΟΜΥ.

Πάσχοντες με χρόνια νοσήματα, που χρειάζονται επαναληπτικές επισκέψεις παρακολούθησης, θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τα ΤΟΜΥ. Τα προγράμματα ενημέρωσης και οι δράσεις που αφορούν το κομμάτι της Διατροφής θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από Διαιτολόγους Διατροφολόγους κατόχους Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

Δυστυχώς η τότε Πολιτική Ηγεσία αν και έγινε αποδέκτης των αιτημάτων μας δεν προχώρησε σε θεσμοθέτηση θέσεων Διαιτολόγου Διατροφολόγου στα ΤΟΜΥ. Εκτιμούμε ότι αν αυτό δεν γίνει τώρα, με αφορμή αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία, τότε σε επίπεδο ΟΤΑ οι όποιες δράσεις που αφορούν τη Διατροφή Διαιτολογία δεν θα μπορούν να προχωρήσουν μιας και δεν θα υπάρχει το κατάλληλο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Παραπέρα ενώ μέσα από ενέργειες της ΕΔΔΕ έγινε δυνατή η παρουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, η Πολιτική Ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών δεν την έκανε υποχρεωτική αλλά μόνο προαιρετική. Πιστεύουμε ότι οι ειδικές συνθήκες της παιδικής διατροφής, η επικοινωνία με τους γονείς στην κρίσιμη φάση της παιδικής ηλικίας αλλά και οι δυνατότητες εκπαίδευσης των γονέων για την διατροφή των παιδιών (μέσα στα πλαίσια μελλοντικών δράσεων του Εθνικού Σχεδίου) καθιστά επιτακτική την αλλαγή της νομοθεσίας και με τη συνδρομή της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπ. Υγείας.

Υπενθυμίζουμε ότι στους ΟΤΑ λειτουργούν δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε όλο το ηλικιακό φάσμα. ΚΑΠΗ, παιδικές κατασκηνώσεις, βρεφονηπιακοί σταθμοί, δομές φιλοξενίας και υποστήριξης άπορων ατόμων κλπ. Η στελέχωση των ΟΤΑ με Διαιτολόγους Διατροφολόγους κατόχων της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος θα βοηθήσει σημαντικά στη διάχυση πληροφορίας αλλά και υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» Άρθρο 5

Όλα τα παραπάνω βρίσκουν εφαρμογή στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 Άρθρο 9 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών
Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

Ζητάμε τη προσθήκη
Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

Άρθρο 11 Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας

Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

Κβ) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

Άρθρο 13 Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ)
Παράγραφος 7

Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

Είμαστε πρόθυμοι να συμμετέχουμε σε κάθε διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου και να ανταποκριθούμε ενεργά σε κάθε κάλεσμά σας για βελτίωση ή αναβάθμιση της νομοθετικής σας πρωτοβουλίας που σε γενικές γραμμές κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ελπίζουμε σύντομα κε Υπουργέ να είμαστε σε θέση να σας αναπτύξουμε από κοντά τις θέσεις μας και να συμβάλουμε στην ευόδωση των προσπαθειών σας. Για αυτό το σκοπό ζητάμε συνάντηση μαζί σας.

Για το ΔΣ της ΕΔΔΕ

efad logo

O EFAD αναζητά διαιτολόγους να στελεχώσει επιστημονικές επιτροπές.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παρακάτω θέσεις, παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά έως τις 10/02/20.στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα συμμετοχή σε επιτροπές EFAD

Οι προσκλήσεις αφορούν τα παρακάτω:

 • Call for nominations for Committee Members of the EFAD European Specialist Dietetic Network (ESDN) for Obesity
 • Call for nominations for Lead of the EFAD European Specialist Dietetic Network (ESDN) for Obesity
 • Call for nominations for Committee Members of the EFAD European Specialist Dietetic Network (ESDN) for Oncology
 • Call for nominations for Lead of the EFAD European Specialist Dietetic Network (ESDN) for Oncology
 • Call for nominations for Committee Members of the EFAD European Specialist Dietetic Network (ESDN) for Gastroenterology
 • Call for nominations for Committee Members of the EFAD European Specialist Dietetic Network (ESDN) for Public Health
 • Call for nominations for Committee Members of the EFAD European Specialist Dietetic Network (ESDN) for Food Service
 • Call for nominations for Committee Student Members of the EFAD European Specialist Dietetic Networks (ESDN)

Το ΔΣ της ΕΔΔΕ

αφισα ημερίδας

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Μαθαίνουν οι γονείς…. παίζουν τα παιδιά», διοργανώνει ο «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης», το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020, στις 10.00, στην αίθουσα Μ. Αναγνωστάκης, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Η ημερίδα που διοργανώνεται σε συνεργασία με την ‘Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Θεσσαλονίκης και τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της Ένωσης Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Θεσσαλονίκης, έχει στόχο την ευαισθητοποίηση παιδιών, γονέων και παιδαγωγών σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την υγεία των παιδιών. Παράλληλα, αποβλέπει στην υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών έτσι ώστε να καλλιεργηθούν καλές διατροφικές συνήθειες, οι οποίες αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, γι αυτό άλλωστε, κρίνεται αναγκαία η στενή συνεργασία γονιών, εκπαιδευτικών και παιδιάτρων.

«Η σωστή διατροφή είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου και του οργανισμού των παιδιών μας καθώς επιδρά στη φυσική, πνευματική, συναισθηματική ανάπτυξη και εξέλιξη τους» τονίζει ο Πρόεδρος του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. κ. Κωνσταντίνος Ιακώβου.

Μέσω της ημερίδας αυτής, οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, από επιστήμονες και ειδικούς, για θέματα που άπτονται της υγείας των παιδιών τους.

Ειδικότερα θα συζητηθούν τα παρακάτω:

Λοιμώξεις και Σχολείο:
Δρ. Ελισάβετ Μιχαηλίδου: Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Βασικές Αρχές Διατροφής στα Παιδιά: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς.

 • Κωνσταντίνα-Αικατερίνη Παππά: Διαιτολόγος Διατροφολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Α΄ Παιδιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Χρυσή Αποστολακούδη: Ψυχολόγος Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. Δήμου Θεσσαλονίκης
 • Βάγια Τζιαφέρη: Παιδοενδοκρινολόγος-Παιδοδιαβητολόγος, τέως Δ/ντρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λέστερ της Μ. Βρετανίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης τα παιδιά, θα απασχολούνται στο φουαγιέ του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις παιδαγωγούς του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ στα διάφορα εργαστήρια που θα οργανωθούν με σκοπό να ξεδιπλώσουν το εικαστικό τους ταλέντο, με τις κατασκευές και τις ζωγραφιές τους, θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με μουσικοκινητικά παιχνίδια από τα Ανεμοσκορπίσματα, θα απολαύσουν ένα μουσικό δρώμενο και θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν.

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ

WDD 2019 Poster EN print

Η 14 Νοεμβρίου έχει οριστεί ως η παγκόσμια μέρα Διαβήτη και πρέπει να γίνει σαφές ότι αφορά κάθε οικογένεια στον πλανήτη αυτό γιατί 425 εκατομμύρια άνθρωποι στο πλανήτη ζουν με το Διαβήτη ενώ εκτιμάται ως το 2045 θα ξεπεράσουν τα 690 εκατομμύρια.

Ο Διαβήτης αφορά τόσο την αυτοάνοση εκδήλωση (Διαβήτης τύπου 1) όσο και τη χρόνια (Διαβήτης τύπου 2).

Η διατροφή σε κάθε περίπτωση αποτελεί τον πυλώνα μιας αρμονικής συνύπαρξης μαζί του, καθώς αποδεδειγμένα είναι ο καλύτερος τρόπος πρόληψης και προστασία από τις επιπλοκές του.

Η διατροφή ενός ανθρώπου με Διαβήτη δε διαφέρει σε τίποτα με την υγιεινή διατροφή που θα πρέπει όλοι να ακολουθούμε.

Ο ρόλος του διαιτολόγου στο Διαβήτη αφορά, την εκπαίδευση όλων των μελών της οικογένειας με στόχο την αυτοπαρακολούθηση, τη βελτίωση της οικογενειακής και ατομικής διατροφής, τον έλεγχο βάρους, τον ιδανικό τρόπο μαγειρέματος, την σωστή μεριδοποίηση του γεύματος και φυσικά την ενθάρρυνση αύξησης της φυσικής δραστηριότητας.

Η διατροφή στο Διαβήτη αλλά και για την πρόληψη της εμφάνισής του πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 μερίδες ημερησίως φρούτων και λαχανικών, αντικατάσταση των επεξεργασμένων δημητριακών με ολικής άλεσης, τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, υγιεινά σνακ και όσο το δυνατόν λιγότερη πρόσληψη ζάχαρης και αλατιού από τα τρόφιμα και τα ποτά.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία!

EDDE

Την προηγούμενη εβδομάδα αντιπροσωπεία της ΕΔΔΕ αποτελούμενη από τους Παναγιώτη Λεμπέση Πρόεδρο του περιφερειακού Θεσσαλονίκης, Βασίλη Τσιρώνη Γραμματέα της ΕΔΔΕ, Σπύρο Κανελλάκη Πρόεδρο της ΕΔΔΕ και Μάνο Τσαγκαράκη νομικό σύμβουλο της ΕΔΔΕ πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ και του υπουργείου Υγείας.

Στη συνάντηση με τον ΕΟΠΥΥ συζητήθηκε και δρομολογήθηκε το θέμα της συνταγογράφησης των ειδικών σκευασμάτων διατροφής αποκλειστικά από τους διαιτολόγους-διατροφολόγους.

Στο υπουργείο Υγείας τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα.

Ίδρυση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου:

Εξηγήθηκαν τα πολλαπλά οφέλη που θα υπάρξουν από τη δημιουργία του καθότι η δραστηριότητα των διαιτολόγων θα οργανωθεί υπό την κρατική εποπτεία δημιουργώντας ένα ενιαίο, αξιόπιστο και ισχυρό φορέα αντιπροσώπευσης και οργάνωσης του επαγγέλματος. Κυρίως όμως θα τεθεί το αναγκαίο για τη λειτουργία του επαγγέλματος κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο σήμερα λείπει, όπως Κώδικας Δεοντολογίας, Πειθαρχικό Δίκαιο για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της δραστηριότητας και την ποιοτική αναβάθμιση του επαγγέλματος.

Αυστηροποίηση νομοθεσίας-Πρόβλεψη διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στους παραβάτες του ΠΔ 133/2014:

Έγινε αναφορά ότι παρά το γεγονός ότι με το αρ. 52 παρ. 4 του ν. 2519/1997 δόθηκε εξουσιοδότηση από τον κοινό νομοθέτη ώστε να «…καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος …Διαιτολόγου…», εν τούτοις με στο ΠΔ 133/2014 δεν προβλέπονται οι αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις για όσους ασκούν το επάγγελμα του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου χωρίς την προβλεπόμενη στο ανωτέρω ΠΔ άδεια.

Προϋποθέσεις λειτουργίας διαιτολογικού γραφείου:

Ενημερώσαμε την ηγεσία του υπουργείου ότι με την υπ’αριθμόν 3215 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 655/30.6.1998) «Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών Μονάδων.», τίθενται αυστηρές προϋποθέσεις για τη λειτουργία αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα διαιτολογικά γραφεία. Πλην όμως στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνονται και ορισμένες που είναι πραγματικά υπερβολικές για το αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο ενός αυτοαπασχολούμενου διαιτολόγου. Για το λόγο αυτό προτείναμε το αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο να έχει τις ίδιες τεχνικές προϋποθέσεις λειτουργίας με αυτές του ιατρείου.

Απασχόληση διαιτολόγων διατροφολόγων σε δημόσια νοσοκομεία:

Ως γνωστόν από την κείμενη νομοθεσία (αρ. 134 του ν. 4052/2012) προβλέπεται η δημιουργία σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, α) Αυτοτελούς Τμήματος Κλινικής Διατροφής, β) Συμβουλευτικού Γραφείου Διατροφής και γ) Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης, που στελεχώνονται από διαιτολόγους – διατροφολόγους. Ο νόμος προβλέπει την παρουσία διαιτολόγου στα δημόσια νοσοκομεία και μάλιστα σε αναλογία ένας διαιτολόγος ανά 80 κλίνες και κατ’ ελάχιστο δυο -2- ανά νοσοκομείο του ΕΣΥ. Μάλιστα με την υπ’ αριθμόν Α3α/ οικ 6021/26-01-2016 Υ.Α. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Τμημάτων Κλινικής Διατροφής και Συμβουλευτικών Γραφείων Διατροφής των Νοσοκομείων του ΕΣΥ», ρυθμίστηκαν και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες.
Παρά ταυτα όμως πολλά νοσοκομεία του ΕΣΥ είτε δεν έχουν ακόμα προχωρήσει στη σύσταση των ανωτέρω μονάδων, είτε παρά το γεγονός ότι αυτά έχουν συσταθεί, εν τούτοις σε ελάχιστα από αυτά λειτουργούν λόγω μη στελέχωσης αυτών με διαιτολόγους. Κατόπιν αυτών ζητήθηκε να αποσταλεί σύσταση στις διοικήσεις των δημόσιων νοσοκομείων ώστε αφενός να προχωρήσουν στη σύσταση των ανωτέρω προβλεπόμενων από τη νομοθεσία οργανικών μονάδων, είτε να προκηρύξουν διαγωνισμούς για την πλήρωση των σχετικών θέσεων.

Ενοικιάσεις πτυχίων:

Πρόσωπα που λειτουργούν διαιτολογικά γραφεία απασχολούν για λόγους νομιμοποίησης της δραστηριότητάς τους διαιτολόγο – διατροφολόγο, με βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματός τους. Πλην όμως η πρακτική αυτή συχνά τείνει να συνιστά απλώς «ενοικίαση» πτυχίου και να φαλκιδεύεται η ουσία της υποχρέωσης απασχόλησης διαιτολόγου. Παρατηρείται το φαινόμενο είτε ο διαιτολόγος να απασχολείται λίγες μόνο ώρες, τις δε υπόλοιπες να συνεχίζουν να ασκούν διαιτολογικές πράξεις, είτε και να μην απασχολείται καν. Οι έλεγχοι δε των αρμόδιων κατά τόπους Περιφερειών περιορίζονται στην επισκόπηση των εγγράφων, χωρίς να εξαντλούν τους ελέγχους για την πραγματική απασχόληση του κατόχου της βεβαίωσης διαιτολόγου.

Κατόπιν αυτών αιτηθήκαμε να αποσταλεί στις κατά τόπου Περιφέρειες σχετική εγκύκλιος με την οποία να διευκρινίζεται, ότι:

Α) η παρουσία των διαιτολόγων είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του διαιτολογικού γραφείου, ότι ο ίδιος είναι υπεύθυνος για κάθε διαιτολογική πράξη που διενεργείται εκεί, το δε ωράριο λειτουργίας του γραφείου θα πρέπει να συμπίπτει με το ωράριο απασχόλησης του διαιτολόγου.

Β) η εργασιακή σχέση θα πρέπει να αποδεικνύεται 1. από την αναγγελία πρόσληψης του διαιτολόγου στον ασφαλιστικό φορέα, 2. Από την κατατεθειμένη στην αρμόδια ΔΟΥ σύμβαση έργου που θα προκύπτει αναλυτικά το ωράριο εργασίας και η αμοιβή, η οποία δεν είναι κατώτερη από τον βασικό μισθό ή ωρομίσθιο της ΕΣΣΕ και 3. Από τη σχετική ανάρτηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση παράβασης θα πρέπει να προβλεφθούν οι αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις.

Γ) όλα τα διαιτολόγια θα πρέπει να υπογράφονται και να σφραγίζονται από τον υπεύθυνο διαιτολόγο, με εμφανή αναγραφή του αριθμού αδείας.

Τόσο η συνάντηση με τον ΕΟΠΥΥ όσο και με το υπουργείου Υγείας πραγματοποιήθηκαν σε πολύ καλό κλίμα ενώ ορίστηκαν από κοινού επόμενες ενέργειες για επίλυση των ζητημάτων.

Slide EN

Η φετινή Παγκόσμια Μέρα Επισιτισμού αναδεικνύει τη σημασία της σωστής διατροφής και των ορθών διατροφικών επιλογών. Θέτει σε προτεραιότητα την καθημερινή διατροφή, τις επιλογές μας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο αλλά και υπενθυμίζει την ανάγκη για μόνιμες αλλαγές στο τρόπο ζωής.

Η οικονομική ανάπτυξη, η αλλαγή τρόπου ζωής αλλά και οι ευρύτερες κοινωνικές μεταβολές, έχουν επηρεάσει σημαντικά με το τι τρεφόμαστε αλλά και τις διατροφικές μας συνήθεις. Η ανάπτυξη της τυποποίησης της τροφής, η αστικοποίηση, η εντατικοποίηση της απασχόλησης μας έχουν συμβάλει καθοριστικά στο να διαμορφωθεί ένα διαφορετικό μοντέλο διατροφής σε σχέση με το παρελθόν.

Χρησιμοποιούμε όλο και λιγότερο τροφές την αρχική τους μορφή, έχουμε αυξήσει σημαντικά τα τυποποιημένα τρόφιμα. Έχει μειωθεί σημαντικά η πρόσληψη φυτικής ίνας και σύνθετων υδατανθράκων ενώ στον αντίποδα έχει αυξηθεί η κατανάλωση ζάχαρης. Παράλληλα η ενέργεια που προσλαμβάνουμε από τις τροφές έχει αυξηθεί χωρίς όμως αυτή να καταναλώνεται λόγω της καθιστικής μας ζωής και της μείωσης της φυσικής μας δραστηριότητας.

Ο συνδυασμός κακής διατροφής και καθιστικής ζωής κυριολεκτικά σκοτώνει μιας και η προκαλούμενη παχυσαρκία έχει συσχετιστεί με μια σειρά από σοβαρά προβλήματα υγείας . Ένας στους πέντε θανάτους σε παγκόσμιο επίπεδο σχετίζεται με την παχυσαρκία και τις επιπλοκές της.

Ο ρυθμός αύξησης της παχυσαρκίας σε Παγκόσμιο επίπεδο είναι ιλιγγιώδης. Σήμερα το πρόβλημα βάρους αφορά έναν στους τρεις ανθρώπους με την προοπτική το 2015 η αναλογία να γίνει ένας προς δύο.
670 εκατομμύρια ενήλικες είναι υπέρβαροι με την εικόνα από το μέλλον να είναι ακόμα χειρότερη. 120 εκατομμύρια υπέρβαρα παιδιά (5-19 ετών) και 40 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών διαμορφώνουν μια δυσοίωνη προοπτική για τις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Κοινωνικά και οικονομικά μιας και οι δαπάνες υγείας για την παχυσαρκία και τις επιπλοκές της σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπερνούν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Και όλα αυτά τη στιγμή που 820 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από συνθήκες πείνας.

Υπάρχουν πράγματα που εύκολα μπορούν να γίνουν, σε συλλογικό αλλά και ατομικό επίπεδο. Να τροποποιήσουμε το τρόπο που επιλέγουμε τη τροφή μας και να διαμορφώσουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο καθημερινής διατροφής. Με ποικιλία τροφίμων, πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά σε ποσότητα και ποιότητα τέτοια που να καλύπτονται οι ανάγκες του κάθε ατόμου σε θρεπτικά συστατικά.

Οι διεθνείς συστάσεις προτείνουν αύξηση των φρούτων και των λαχανικών αλλά και ανεπεξέργαστων δημητριακών. Την συχνότερη κατανάλωση οσπρίων και που αποτελούν πηγή πρωτεϊνών και περιορισμό των ζωικής προέλευσης τροφίμων. Αυτό θα συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό της πρόσληψης λιπαρών (και ειδικότερα κορεσμένων), ζάχαρης και αλατιού.

Για εμάς αυτό το πρότυπο διατροφής είναι αρκετά οικείο και συνηθισμένο μιας και αποτελεί τον πυρήνα της Μεσογειακής Διατροφής. Από τον οποίο όμως δυστυχώς έχουμε απομακρυνθεί σημαντικά.

Στη προσπάθεια αυτή, οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν τη βοήθεια πιστοποιημένων επιστημόνων Διαιτολόγων Διατροφολόγων που μπορούν να συνδράμουν τόσο στην διαχείριση του σωματικού βάρους όσο και στην εμπέδωση σωστών κανόνων διατροφής. Εμπιστευτείτε τους επιστήμονες Διαιτολόγους Διατροφολόγους. Εμπιστευτείτε τους Ειδικούς.

Για την Δίαιτα και τη Διατροφή σας μιλήστε μόνο με τον Αδειοδοτημένο Διαιτολόγο-Διατροφολόγο. Είναι ο μόνος που ξέρει πραγματικά πως να σας βοηθήσει.

 

 

πδ1332014 φωτο

Πέρασαν κιόλας 5 χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ 133/2014 με το οποίο ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.

Πέντε χρόνια που ανέδειξαν την ορθότητα της επιμονής της ΕΔΔΕ και του αγώνα μας για την θεσμοθέτησή της.

Πέντε χρόνια διάψευσης στη πράξη, όλων των ανησυχιών, όλης της κατευθυνόμενη κινδυνολογίας, των θεωριών συνωμοσίας, της παραχάραξης της αλήθειας.

Πέντε χρόνια ακύρωσης όλων εκείνων που θεωρούσαν την υπόθεση χαμένη, την ΕΔΔΕ ένα μικρομάγαζο και κάτι θνησιγενές

Πέντε χρόνια εντατικής προσπάθειας προώθησης της νομοθεσίας και εφαρμογής της από τις αρμόδιες αρχές.

Με όπλο το ΠΔ 133/2014 πετύχαμε την καταδίκη των πρώτων παράνομων ψευτοδιαιτολόγων, την ουσιαστική αναθεώρηση (πριν άτακτα αποσυρθεί) του άρθρου 74 για τα γυμναστήρια, την αποτροπή εκχώρησης επαγγελματικών μας δικαιωμάτων σε απόφοιτους σχολών που δεν ανήκουν στα επαγγέλματα υγείας.

Και όλα αυτά όταν ακόμα και σήμερα κάποιοι συστηματικά υπονομεύουν τα κεκτημένα των Διαιτολόγων Διατροφολόγων. Που κλείνουν το μάτι στην ίδρυση τμήματος "σχετικό" με τη διαιτολογία στο Γεωπονικό. Που κάνουν τα στραβά μάτια στην ενοικίαση πτυχίων. Που δεν ιδρώνει το αυτί τους για τις προσπάθειες διάσπασης της ειδικότητας του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.

Ας μην το ξεχνάμε.

Η ΕΔΔΕ πάλεψε για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, η ΕΔΔΕ την επέβαλε, η ΕΔΔΕ την θωρακίζει και τη περιφρουρεί.

Και θα επιβάλει την νομιμότητα.

ΤΟ ΔΣ της ΕΔΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
και
Ημερίδα ΕΔΔΕ για τα Συμπληρώματα Διατροφής

Το ΔΣ της ΕΔΔΕ καλεί τα μέλη της, σε επαναληπτική τακτική ετήσια γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 στις 14:00 στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace  Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη 

Η ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης θα είναι:

 • Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ
 • Οικονομικός απολογισμός
 • Προγραμματισμός επιστημονικών δράσεων επόμενου έτους και συντονισμός αυτών ανά περιφερειακό τμήμα
 
ΘΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 

 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΕΔΩ

Σας περιμένουμε όλους εκεί.


Με εκτίμηση εκ μέρους του ΔΣ,

     Ο πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Σπύρος Κανελλάκης                                 Βασίλης Τσιρώνης

EDDE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
Το ΔΣ της ΕΔΔΕ καλεί τα μέλη της, σε τακτική ετήσια γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 στις 14:00 στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace  Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 μετά το τέλος της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί εκείνη τη μέρα.
(το πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί σε μελλοντικό email)

Η ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης θα είναι:

 • Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ
 • Οικονομικός απολογισμός
 • Προγραμματισμός επιστημονικών δράσεων επόμενου έτους και συντονισμός αυτών ανά περιφερειακό τμήμα

Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Με εκτίμηση εκ μέρους του ΔΣ,

     Ο πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Σπύρος Κανελλάκης                                 Βασίλης Τσιρώνης

Σελίδα 1 από 20

Επικοινωνία

til τηλ: 2109966896

fax φαξ: 2111830565

email info@ed-de.gr

map  Λεβιδίου 23

       Αθήνα 10442

       Ελλάδα

ΔΣ ΕΔΔΕ

Πρόεδρος: Κανελλάκης Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος: Δημοσθενόπουλος Χάρης

Γραμματέας: Τσιρώνης Βασιλης

Ταμίας: Τσιούδας Θανάσης

Μέλη:

Μανωλαράκης Μανώλης
Υδραίος Γιάννης
Ζουμπανέας Ευάγγελος

Συνδεθείτε μαζί μας

Κοινωνικά δίκτυα

facebookFacebook

twitterTwitter

youtubeYoutube 

Σύνδεση

Δεν είναι δυνατή η σύνδεαση