EDDE

Χτές χάσαμε μια πολύτιμη φίλη και συνάδελφο την Βασιλική Χατζή.

Το ΔΣ της ΕΔΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τα μέλη της, σε τακτική ετήσια γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Κυριακή 12 Ιουνίου 2016 στις 12:00 στο κτίριο της ΧΑΝΘ.

Η ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης θα είναι:

 1. Απολογισμός πεπραγμένων τελευταίου έτους
 2. Προγραμματισμός επιστημονικών δράσεων επόμενου έτους
 3. Προγραμματισμός συνδικαλιστικών δράσεων
 4. Ενημέρωση για καταγγελίες
 5. Ενημέρωση για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 6. Ενημέρωση για τη διαγραφή από το επαγγελματικό επιμελητήριο
 7. Ενημέρωση συζητήσεων Γενικής συνέλευσης αντιπροσώπων

Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Με εκτίμηση εκ μέρους του ΔΣ

 

        Ο πρόεδρος                              Ο Γενική Γραμματέας

Θανάσης Τσιούδας                           Βασίλης Τσιρώνης

10Χ21 04 HI-RES MONA Page 1

Τελικό πρόγραμμα 3ης ημερίδας ΕΔΔΕ

Σχετικά με το πρόσφατο ζήτημα που έχει προκύψει αναφορικά με την ανάκληση παλαιών βεβαιώσεων, ύστερα απο ενημέρωση περιφέρειας σαν κοινοποιούμε το παρακάτω έγγραφο.

Ημερ/νία : 24/5/2016
Αρ. Πρωτ.: 143
Προς:
1. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας
2. Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας
Αριστοτέλους 17, ΤΚ 10433, Αθήνα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση ΕΔΔΕ σχετικά με την Γ4β/Γ.Π.οικ.35114 / 17-05-2016 ερμηνευτική εγκύκλιο με θέμα "Βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου Διατροφολόγου".

Λάβαμε γνώση την ερμηνευτική εγκύκλιο Γ4β/Γ.Π.οικ.35114 / 17-05-2016 με θέμα "Βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου Διατροφολόγου". Σε αυτή αν και γίνεται αναφορά στο με αριθ. πρωτ. 2/13-01-2016 έγγραφο της Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος, διαπιστώνουμε ότι ΚΑΝΕΝΑ από τα θέματα που έχουμε θέσει υπ' όψιν της Υπηρεσίας σας δεν έχει θεραπευτεί ή απαντηθεί.

Αντίθετα, το έγγραφο σας διαιωνίζει προβλήματα που σας θίξαμε και μας προκαλεί εύλογα ερωτηματικά σχετικά με τι μελλοντικές προθέσεις του Υπουργείου για τα ζητήματα των διαιτολόγων.

Συγκεκριμένα στο έγγραφό μας σας ζητάγαμε να δώσετε μόνιμη λύση στα παρακάτω ζητήματα.

 1. Στη μορφή διατύπωσης της χορηγούμενης βεβαίωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις διοικητικές περιφέρειες της χώρας.
  Τονίζοντας ειδικότερα "...να ζητηθεί (από την υπηρεσία σας) οι διευθύνσεις υγείας που έχουν εκδώσει βεβαιώσεις με λάθος διατύπωση (αναφορά σε ΤΕ ή ΠΕ) να προβούν ΑΜΕΣΑ σε ανάκλησή τους και αντικατάστασή τους με νέες, με τη σωστή διατύπωση.
  Κάτι τέτοιο ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές ΑΚΥΡΕΣ βεβαιώσεις!! Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν βεβαιώσεις που αναφέρουν το πρόθεμα ΠΕ ή ΤΕ δίπλα στο διαιτολόγος διατροφολόγος (Περιφέρεια Κρήτης – Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Περιφέρεια Θεσσαλίας - Μαγνησία) ή την αναφορά σε Διαιτολόγος Διατροφολόγος κλάδος ΠΕ (Περιφέρεια Πελοποννήσου – Λακωνία) και που έρχεται σε αντίθεση με το ΠΔ 133/2014 αλλά και το σχετικό έγγραφο του Υπ. Υγείας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ4β/Γ.Π.οικ.6543/21-01-2015 αλλά και την νέα εγκύκλιο σας.

 2. Στην θεσμοθέτηση πλαισίου κυρώσεων για όσους λειτουργούν σαν Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι ή χρησιμοποιούν ΠΑΡΑΝΟΜΑ το τίτλο του Διαιτολόγου Διατροφολόγου.
  Σας γνωστοποιούμε πρόσφατα πορίσματα επιτροπών ελέγχου (Νότιος Τομέας Αττικής).
  Στην μεν περίπτωση του κου Γιαννόπουλου έχει ξαναγίνει έλεγχος και έχει διαπιστωθεί η απουσία όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την απόκτηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος (συν 1) και μέχρι σήμερα δεν έχει καταθέσει σχετικό αίτημα (συν 2) αλλά παρ' όλα αυτά και εργάζεται σαν διαιτολόγος και εξαπατά το κοινό με τρόπο προκλητικό (συν 3)!
  Στην άλλη περίπτωση της κας Καλογεράκου διαπιστώθηκε ότι και αυτή δεν έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για για την απόκτηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος (συν 4) αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να χρησιμοποιεί το τίτλο Διαιτολόγος Διατροφολόγος σε προώθηση συμπληρωμάτων ισχυριζόμενη ότι είναι Διαιτολόγος Διατροφολόγος. (συν 5)
  Και οι δύο περιπτώσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Άρθρου 414 του Ποινικού Κώδικα - ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ "1. Όποιος χωρίς την άδεια της αρχής ασκεί επάγγελμα που για την άσκησή του ο νόμος απαιτεί τέτοια άδεια, τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση. 2. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται: α) όταν η άδεια που απαιτεί ο νόμος αποβλέπει αποκλειστικά σε φορολογικούς σκοπούς και β) στις περιπτώσεις που ρυθμίζονται ιδιαίτερα από το νόμο."
  Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες όμως ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ σε αναφορά στις αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομικά Τμήματα, Εισαγγελία κλπ). Ούτε είναι "οπλισμένες" με πλαίσιο κυρώσεων που διέκοπτε ΑΜΕΣΑ αυτή την δραστηριότητα. (αυτό μπορείτε να το δείτε και από την περίπτωση του κου Γιαννόπουλου ο οποίος αν και είχε ερευνηθεί και ειδοποιηθεί για το παράνομο των ενεργειών του συνεχίζει ακόμα και πρόσφατα να λειτουργεί παράνομα.)

 3. Στην ανάγκη ύπαρξης λεπτομερούς περιγραφής της διαιτολογικής πράξης έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.
  Ενδεικτικά σας αναφέρουμε στο συνημμένο 1 την σελίδα 2 όπου διατυπώνονται οι ισχυρισμοί του κου Γιαννόπουλου για παροχή διατροφικών οδηγιών αλλά και τις αιτιάσεις της κας Καλογεράκου (συν 4). Με βάση αυτούς πολλές επιτροπές δεν μπορούν να προσχωρήσουν σε διοικητικες κυρώσεις .

 4. Στην έγκαιρη κοινοποίηση της μελλοντικής διαδικασίας απόκτησης Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος μετά το πέρας των προθεσμιών που προβλέπονται στο ΠΔ 133/2014.
  Στο άρθρο 4, Μεταβατικές διατάξεις αναφέρεται ότι : «Οι κάτοχοι Πτυχίου..., οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, υποχρεούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος να εφοδιαστούν με την προβλεπόμενη βεβαίωση ότι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.» Θεωρούμε αναγκαία την έγκαιρη ανακοίνωση των διαδικασιών απόκτησης βεβαίωσης μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού ορίου.

Επιπρόσθετα ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την ίδρυση ενός ΝΠΔΔ που θα αφορά το διαιτολογικό κλάδο και θα μπορεί να παίξει ρόλο ρυθμιστή στα ζητήματα των διαιτολόγων διατροφολόγων.

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες και συνεργασία για τη διευθέτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Για το ΔΣ

3η ημερίδα

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

στην 3η Επιστημονική Ημερίδα της ΕΔΔΕ

"Ψυχολογικές & διατροφικές παρεμβάσεις σε παιδιά & εφήβους με

Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1"

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε την παρακάτω ερμηνευτική εγκύκλιο για την άδεια άσκησης επαγγέλματος διαιτολογου διατροφολόγου.

Σχέδιο επιστημονικής γνωμοδότησης για την αξιολόγηση επικινδυνότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στους οργανισμούς που διαβιούν εντός του εδάφους

 

Κατηγορία: EFSA

 

Σύντομη Περιγραφή: Δημόσια διαβούλευση της EFSA

 

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ

Το ΔΣ της ΕΔΔΕ καλεί τα μέλη της, σε τακτική ετήσια γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαΐου 2016 στις 14:00 στο ξενοδοχείο Oscar (OSCAR σταθμός Metro: "Σταθμός Λαρίσης").

Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο στο ξενοδοχείο Oscar, το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 την ίδια ώρα μετά την 3η ημερίδα της ΕΔΔΕ με θέμα "Ψυχολογογικές & Διατροφικές Παρεμβάσεις σε παιδιά & Εφήβους με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1" της οποίας το πρόγραμμα θα σας κοινοποιηθεί σύντομα.

Η ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης θα είναι:

 • Απολογισμός πεπραγμένων τελευταίου έτους
 • Οικονομικός απολογισμός
 • Προγραμματισμός επιστημονικών δράσεων επόμενου έτους και συντονισμός αυτών ανά περιφερειακό τμήμα
 • Προγραμματισμός συνδικαλιστικών δράσεων
 • Ενημέρωση για καταγγελίες
 • Ενημέρωση σχετικά με τον EFAD
 • Ενημέρωση για επιστημονικές συνεργασίες
 • Συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες

Σας περιμένουμε όλους εκεί.

Με εκτίμηση εκ μέρους του ΔΣ,

                        Ο πρόεδρος                                                       Η Γενική Γραμματέας
                     Σπύρος Κανελλάκης                                             Ελπίδα Παπαδοπούλου

efad-logo

EFAD Research and Evidence Based Practice Committee will hold a webinar about "Interpreting dietary guidelines" on 16th May 2016 12:00CET. The presenter will be Maria Hassapidou, Professor of Nutrition and Dietetics. The webinar will last 30 minutes.

Σελίδα 6 από 17

Επικοινωνία

til τηλ: 2109966896

fax φαξ: 2111830565

email info@ed-de.gr

map  Λεβιδίου 23

       Αθήνα 10442

       Ελλάδα

ΔΣ ΕΔΔΕ

Πρόεδρος: Κανελλάκης Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος: Σωτηρίου Μάλαμας

Γραμματέας: Παπαδοπούλου Ελπίδα

Ταμίας: Μαλαχάς Κωνσταντίνος

Μέλη:

Μανωλαράκης Μανώλης
Σουπιός Ιωάννης
Ανδρουλάκη Νίκη

Συνδεθείτε μαζί μας

Κοινωνικά δίκτυα

facebookFacebook

twitterTwitter

youtubeYoutube 

Σύνδεση