Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016 00:00

Δημόσια διαβούλευση της EFSA για τον καθορισμό των υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας κατά την τροφιμογενή έκθεση.

efet
Η EFSA έχει θέσει προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο οδηγού για τον καθορισμό των υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας από την τροφιμογενή έκθεση. 
 
Το κείμενο αυτό έχει συνταχθεί από την Επιστημονική Ομάδα της EFSA για τα Φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα υπολείμματά τους και παρέχει ένα πλαίσιο για την εναρμόνιση της διαδικασίας καθορισμού των υπολειμμάτων για την αξιολόγηση της επικινδυνότητάς τους μέσω της συμπερίληψης ή εξαίρεσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών βάσει της τοξικότητάς τους και της πιθανότητας έκθεσης μέσω της διατροφής. Το κείμενο περιλαμβάνει τρεις πρακτικές μελέτες περίπτωσης με στόχο να παρουσιάσει την εφαρμοσιμότητα της προτεινόμενης προσέγγισης.
 
Το κεφάλαιο του οδηγού που αφορά στις αβεβαιότητες είναι ακόμα υπό διαμόρφωση. Η οριστικοποίησή του συνδέεται με την πορεία των εργασιών της Επιστημονικής Επιτροπής της EFSA για τον οδηγό για την αβεβαιότητα στην επιστημονική αξιολόγηση.
 
Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν τα σχόλιά τους επί του εν λόγω σχεδίου οδηγού μέχρι τις 2 Μαΐου 2016, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Τυχόν επιπρόσθετα δεδομένα προς υποστήριξη των υποβαλλόμενων σχολίων μπορούν επίσης να αποσταλούν στη EFSA.
 
Η EFSA δε θα λάβει υπόψη της σχόλια που θα υποβληθούν μετά το πέρας της διαβούλευσης ή έχουν υποβληθεί με άλλο τρόπο πέραν της ηλεκτρονικής φόρμας, καθώς και σχόλια που δε σχετίζονται με το περιεχόμενο του προς διαβούλευση εγγράφου, περιέχουν κατηγορίες ή προσβλητικές δηλώσεις εναντίων οργανισμών και προσώπων ή αφορούν σε θέματα πολιτικής ή διαχείρισης της επικινδυνότητας που είναι εκτός του πεδίου δράσης της EFSA.
 
Η EFSA θα εξετάσει όλα τα σχόλια από τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα υποβληθούν σύμφωνα με παραπάνω κριτήρια. Τα συναφή με το αντικείμενο σχόλια θα ληφθούν υπόψη από την Επιστημονική Ομάδα της EFSA.
 
Όλα τα σχόλια που θα υποβληθούν θα δημοσιευτούν. Όσα σχόλια υποβληθούν από φυσικά πρόσωπα δρώντας ως τέτοια, θα δημοσιευτούν ανώνυμα. Τα σχόλια που θα υποβληθούν επίσημα εκ μέρους οργανισμών θα δημοσιευτούν με το όνομα του οργανισμού που τα υπέβαλε.
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
 
Ο ΕΦΕΤ είναι το Εστιακό Σημείο της EFSA στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά, ο ΕΦΕΤ υποστηρίζει την επιστημονική συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ Ελληνικών φορέων και της EFSA ή/και φορέων από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη. Περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο του Εστιακού Σημείου υπάρχουν στη διεύθυνση:
 
Read 1706 times

Επικοινωνία

til τηλ: 2109966896

fax φαξ: 2111830565

email info@ed-de.gr

map  Λεβιδίου 23

       Αθήνα 10442

       Ελλάδα

ΔΣ ΕΔΔΕ

Πρόεδρος: Κανελλάκης Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος: Γιακουμάκης Μάνος

Γραμματέας: Τσιρώνης Βασιλης

Ταμίας: Τσιούδας Θανάσης

Μέλη:

Υδραίος Γιάννης
Ζουμπανέας Ευάγγελος
Λάμπης Κωνσταντίνος

Συνδεθείτε μαζί μας

Κοινωνικά δίκτυα

facebookFacebook

twitterTwitter

youtubeYoutube 

Σύνδεση

Δεν είναι δυνατή η σύνδεαση