Σχέδιο επιστημονικής γνωμοδότησης για την αξιολόγηση επικινδυνότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στους οργανισμούς που διαβιούν εντός του εδάφους   Κατηγορία: EFSA   Σύντομη Περιγραφή: Δημόσια διαβούλευση της EFSA   Για να διαβάσετε πατήστε…
Η EFSA, έχει αναρτήσει προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο επιστημονικής γνωμοδότησης για τις Τιμές Διαιτητικής Πρόσληψης της βιταμίνης D. Το σχέδιο αυτό, το οποίο εκπονήθηκε από την Επιστημονική Ομάδα της EFSA…
Η EFSA έχει θέσει προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο οδηγού για τον καθορισμό των υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας από την τροφιμογενή έκθεση. 
Η EFSA διοργανώνει στις 10 Μαρτίου 2016 και ώρες 10:00-11:00 (GMT+1) ένα διαδικτυακό σεμινάριο για την παρουσίαση των επιστημονικών πλευρών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προετοιμασία μίας αίτησης…
Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου επιστημονικής γνωμοδότησης για τις Τιμές Αναφοράς Διαιτητικής Πρόσληψης (Dietary Reference Values) για τον σίδηρο.
Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου επιστημονικής γνωμοδότησης για τις Τιμές Αναφοράς Διαιτητικής Πρόσληψης (Dietary Reference Values) για τον σίδηρο.
 Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της, τιμές αναφοράς διαιτητικής πρόσληψης για τη βιταμίνη Α, για το γενικό πληθυσμό.
Σας γίνεται γνωστό ότι στις 5 Ιουνίου 2014 δηµοσιεύτηκε ο σχετικός Κανονισµός αριθ. (ΕΕ) 601/2014 της Επιτροπής στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 166/11/05.06.2014) όσον αφορά στην τροποποίηση του Παραρτήµατος II του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.…
Τα πρόσθετα τροφίμων (χρωστικές, γλυκαντικές ύλες και άλλα πρόσθετα πλην των χρωστικών και γλυκαντικών), τα οποία έχουν λάβει έγκριση για χρήση σε τρόφιμα πριν από τις 20 Ιανουαρίου 2009 υπόκειται…
Σελίδα 1 από 2

Επικοινωνία

til τηλ: 2109966896

fax φαξ: 2111830565

email info@ed-de.gr

map  Λεβιδίου 23

       Αθήνα 10442

       Ελλάδα

ΔΣ ΕΔΔΕ

Πρόεδρος: Κανελλάκης Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος: Σωτηρίου Μάλαμας

Γραμματέας: Παπαδοπούλου Ελπίδα

Ταμίας: Μαλαχάς Κωνσταντίνος

Μέλη:

Μανωλαράκης Μανώλης
Σουπιός Ιωάννης
Ανδρουλάκη Νίκη

Συνδεθείτε μαζί μας

Κοινωνικά δίκτυα

facebookFacebook

twitterTwitter

youtubeYoutube 

Σύνδεση

Δεν είναι δυνατή η σύνδεαση